Veilingen – App veiling

Nieuwe verenigingsactiviteit: periodieke app-veiling
Het bestuur van PhilaHanze vindt het belangrijk zo nu en dan een nieuwe activiteit te organiseren wanneer mag worden verondersteld dat die bijdraagt aan de belangenbehartiging van filatelisten in het algemeen en van de leden in het bijzonder. Dat gezegd hebbend heeft het bestuur besloten een periodieke app-veiling te organiseren. Daaraan mag ook worden deelgenomen door leden van andere filatelistische verenigingen. Het werkt als volgt.

Aanbod
Er wordt regelmatig (ongeveer 2 maal per maand) een veilinglijst opgesteld die per mail wordt toegestuurd aan de mailadressen van degenen die zich voor de app-veiling hebben aangemeld. De biedingen geschieden via een mobieltje op de veiling-app van PhilaHanze. Het mobiele nummer wordt bij aanmelding voor de app-veiling doorgegeven; het mobiele nummer van de deelnemer wordt in de app opgenomen. Stel je vast dat iemand meer heeft geboden dan jij dan kun je desgewenst een nieuw bod, verhoogd met tien eurocent of een veelvoud daarvan, uitbrengen. Iedere keer wordt aan het einde van de aangegeven biedperiode resp. op een vooraf aangegeven tijd de veiling gestopt; wordt de balans opgemaakt en worden de diverse biedingen toegekend, met inachtneming van 10% opslag voor de vereniging.

Verwerking
Bieders krijgen uiteraard bericht van de kavels die aan hem of haar zijn toegewezen. De kavels zijn vervolgens beschikbaar op de eerstvolgende ledenbijeenkomst van PhilaHanze om op te halen en contant af te rekenen. Desgewenst kunnen de gekochte kavels tegen verzendkosten ook worden toegestuurd.

Belangstelling?
Stuur een mailtje naar de secretaris, en geef je mobiele nummer door voor opname in de app. Vervolgens krijg ja aanvullende informatie toegestuurd en participeer je in de app-veiling.

 

Weergaven: 3