Over ons – Verenigings info

Postzegel Vereniging Phila Hanze is een voortzetting van de in 1973 opgerichte Filatelisten Vereniging De Globe, afdeling Doesburg.

Later is afdeling Hengelo (Gld) toegevoegd. De statuten zijn in 2015 gepasseerd. Het doel van de vereniging: het behartigen van de belangen van filatelisten. Dat gebeurt op eigen initiatief, al dan niet in samenspraak met andere lokale/regionale verenigingen en door middel van het collectief lidmaatschap van het landelijk Samenwerkingsverband Filatelie (SvF) en de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF).

Weergaven: 95