Activiteiten – Ledenbijeenkomsten

Centraal staan de ledenbijeenkomsten van Phila Hanze. Die worden normaliter gehouden in de ontmoetingsruimte van Grotenhuys, Coehoornsingel 9 in Doesburg. De meeste bijeenkomsten vinden plaats op de middag (aanvang 14.00 uur) van de derde dinsdag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden juni, juli en augustus.

Het programma wisselt. Soms is sprake van een interessante lezing waarbij de afbeeldingen op een groot scherm worden geprojecteerd, dan weer van een (kleine) veiling of een leerzame quiz met vanzelfsprekend een leuk prijsje in het vooruitzicht.

Vaste onderdelen zijn de zgn. ‘dubbeltjesboeken’, een verloting, koop- en verkoop van postzegels (en ander filatelistisch materiaal). Er kan een beroep worden gedaan op een watermerkzoeker of op een UV-lamp voor het opsporen van fluor of fosfor, handig voor het bepalen van de zegelwaarde. Tevens is de mogelijkheid (vooral van belang voor leden die thuis geen computer hebben) om ter plaatse via een bestuurslid in te loggen op de online Michel-catalogus. Soms is een handelaar aanwezig.

Uiteraard zijn ledenbijeenkomsten ook heel geschikt om wensen kenbaar te maken, suggesties te doen met betrekking tot het programma voor de ledenbijeenkomsten en kennis te nemen van ontwikkelingen ‘in de branche’.

 

Weergaven: 38