Communicatie

De website van Phila Hanze is één brok communicatie, van voor naar achter, met de bedoeling bezoekers van de site te informeren over de producten en diensten die worden aangeboden.

Het is het visitekaartje van de verenging, een weerspiegeling van een hedendaagse filatelistische club met een groot netwerk.

Toch is ‘communicatie’ ook als afzonderlijk onderwerp opgenomen. Er gaat in dit hoekje van de website een steeds groeiende hoeveelheid aan nieuwsbrieven, verdiepende blogs en (thematische) specials schuil. Dit alles in de veronderstelling dat de bezoekers daarin geïnteresseerd zijn.

Laat ons weten of dat zo is. En heb je een aardig nieuwtje of een interessante blog, stuur hem op en het moet gek gaan willen we die niet onder het hoofdstuk ‘communicatie’ plaatsen.

Weergaven: 46