Activiteiten – Beurzen

Het bestuur houdt de vinger aan de pols daar waar het gaat om interessante filatelistische of algemene verzamelbeurzen (incl. postzegels), zowel in de regio en m.b.t. grote beurzen ook daarbuiten. Leden en andere beangstellenden worden daarover geïnformeerd in de Nieuwsbrief en via de website (zie Evenementen).

Per geval wordt ernaar gestreefd samen te reizen (carpoolen). De meeste regionale beurzen zijn gratis toegankelijk (zie onder ‘Samenwerking’). Bij zelf deelnemen aan een beurs wordt meestal een (bescheiden) bijdrage gevraagd, afhankelijk van de grootte van de beurs.

 

Weergaven: 56