Catalogus – Phila Hanze Handleiding Michel catalogus online

Inleiding
Het bestuur van de afd. Doesburg van de Globe (de voorganger van PhilaHanze) heeft in 2008 besloten een abonnement op de online-catalogus van Michel (basisversie) te nemen. Sindsdien kunnen de leden en donateurs van deze catalogus gebruik maken. Een dergelijk catalogus heeft enkele belangrijke voordelen ten opzichte van gedrukte catalogi, zoals:

  • in principe op ieder moment beschikbaar
  • eenvoudig toegankelijk, alle uitgaven over de gehele wereld te raadplegen
  • overzichtelijk met snelle zoek- en selectiemogelijkheden en tenslotte
  • up-to-date: nieuwe uitgaven worden regelmatig in de online-catalogus opgenomen.
  • Hieronder wordt een korte handleiding m.b.t. het gebruik van de catalogus gegeven.

Het is niet de bedoeling dat deze informatie niet met anderen (resp. met personen die geen lid zijn van PhilaHanze) wordt gedeeld; daarom staat er in de aanhef ook ‘vertrouwelijk’.

Algemeen
Om de digitale catalogus te kunnen gebruiken is een computer (of ander apparaat waarmee je kunt inloggen) met internetverbinding nodig. Waar die zich bevindt maakt uiteraard niet uit: thuis, in de bibliotheek, bij een kennis, etc. Omdat één abonnement is aangegaan kan slechts één lid tegelijk ingelogd zijn. Wanneer de catalogus niet te gebruiken is of u wordt er kort na te zijn ingelogd ‘uitgegooid’ maakt er (behoudens storingen) op dat moment dus een ander lid gebruik van.

Log-in / log-out
De werkwijze is als volgt. Zet de computer aan. Als die is opgestart klikt u op de button (knop) van internet (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome of welke browser u dan ook gebruikt) die zich op het bureaublad en/of op de taakbalk onderaan bevindt. Op deze wijze wordt internet geopend. Tik vervolgens in de adresbalk bovenaan www.michel.de (enter) waarna de site van Michel verschijnt. Via de rechter knop aan de bovenkant (MICHEL online) kunt u toegang krijgen tot de catalogus. Klik op Login. Op het scherm dat dan verschijnt worden e-mailadres en wachtwoord (Passwort) gevraagd. Tik bij email: deglobe.doesburg@live.nl in en bij passwort: Schiff7777 (let op de hoofdletter) en klik op ‘Anmelden’. Vervolgens kan de catalogus worden gebruikt. Bent u klaar, dan klikken op ‘Abmelden’ (rechts bovenaan de pagina te vinden) om de catalogus te verlaten. Noot: de catalogus is in het Duits, maar u kunt ook voor de Engelse (en zelfs Italiaanse) tekst kiezen door rechts bovenaan bij de button ‘Sprachen’ op het pijltje te klikken en vervolgens op de gewenste taal.

Toepassing catalogus
Sprake is van een basisversie. Dat betekent dat allerlei extra functies niet toegankelijk zijn, zoals het vergroten van de afbeeldingen. Wanneer ergens beperkingen optreden wordt dat vanzelf aangegeven (dan verschijnt er een klein schermpje, via het kruisje weer weg te klikken).
Let op: het is vanwege de financiële consequenties niet toegestaan dat verplichtingen m.b.t. een uitgebreidere versie van de catalogus worden aangegaan. Het gebruik is eenvoudig. Zoek bij
‘Gebiet’ (of via ‘Suchen’) het betreffende land en klik dat aan. Doe hetzelfde bij ‘Erscheinungsjahr’ (gesteld dat u dat weet) voor het aangeven van het jaar van uitgifte. Klik vervolgens op het vergrootglas waarna het overzicht verschijnt. Heeft u gevonden wat u zocht, klik dan op de regel boven de afbeelding(en) en de gewenste info verschijnt. Door op het ovale vakje links van een zwart fototoestelletje te klikken worden de betreffende afbeeldingen getoond. Meestal staat dat vakje aan. Wat betreft het aantal uitgiften dat per pagina wordt getoond kan worden gekozen voor 5, 10, 25, 50, 100 en 150 via het venstertje ‘Anzahl Ergebnise je Seite’ (links onder). Als u klikt op ›› (rechtsonder) verschijnt de volgende uitgave; op ‹‹ (linksonder) de vorige (behalve als u op nummer hebt gezocht, dan niet) en op de button ‘Suchen’ (= vergrootglas) weer het overzicht. Het is ook mogelijk (per land en per jaar) op ‘Motiv’ te zoeken door het gewenste motief in te tikken (uiteraard in het Duits en mits het motief ook als zodanig beschikbaar is). In voorgaande jaren was de registratie omtrent motief nog niet te vertrouwen resp. erg onvolledig. Inmiddels is dat verbeterd maar beslist nog niet 100%. Bovendien is het aantal keuzes nog vrij bescheiden. Wanneer er sprake is van meerdere pagina’s staat rechts onderaan ‘Eine Seite Weiter’: klik daarop en de volgende pagina verschijnt. Bij een nieuwe zoekopdracht (klik op ‘Suchen’) wordt de procedure herhaald; u hoeft niet eerst terug te gaan naar een vorige pagina.

Schakelen
Er verschijnen zoals gezegd pas afbeeldingen wanneer op het vakje naast het fototoestel is aangeklikt (en daardoor een blauwe kleur heeft). Wanneer het Michel-nummer (dat desgewenst bij het zoeken kan worden ingetikt in plaats van land en jaar) bekend is werkt dat uiteraard prima. Maar wat te doen wanneer dat niet het geval is, of sterker nog, wanneer u ook het jaar van uitgifte niet weet. In een gewone (papieren) catalogus kun je bladeren tot je de afbeelding tegenkomt. Bij de online-catalogus van Michel kan dat ook (door al dan niet per jaargang steeds op de tekentjes ‘kleiner dan’ (‹) (linksboven) of ‘groter dan’ (›) (rechtsboven)te klikken) maar het is door het scrollen vrij bewerkelijk. Bovendien moet gezegd worden dat lang niet alle zegels van een afbeelding zijn voorzien. Vooral bij series, uitgegeven door landen als Maldiven, Guyana, Granada etc. is vaak slechts één zegel afgebeeld. Een oplossing kan zijn te schakelen met een gratis online-catalogus van een commercieel bedrijf, waarin wel met overzichten van jaar- en motiefafbeeldingen (met meestal vermelding van Michel-nummers) wordt gewerkt. Een geschikte is die van PostBeeld. Tik in de adresbalk www.freestampcatalogue.com (enter) en klik op de betreffende buttons van de gewenste keuzes die worden aangegeven. Wanneer op deze wijze het Michel-nummer van hetgeen wordt gezocht is gevonden ‘schakel’ je (door onderaan in de taakbalk op ‘Michel’ te klikken) naar de online-catalogus (die uiteraard al open moet staan) voor verdere informatie.

Bijlage
Voor degenen die vanwege de Duitse taal moeite hebben met het vinden van het juiste land is een overzicht gemaakt van de meest afwijkende landsnamen. Dat overzicht is als bijlage bij deze
handleiding gevoegd.

Tenslotte
Laat de online-catalogus niet onnodig openstaan (klaar, dan ‘Logout’ aanklikken) want anders wordt de toegang voor de andere leden belemmerd. Gebruik de catalogus liever ook geen uren achtereen.
Het is verstandig bijzonderheden m.b.t. het gebruik van de online-catalogus aan Jaap Weststeijn, secretaris (monotype.01@hotmail.com) te melden. Ook vragen kunnen aan hem worden voorgelegd.

 

 

Weergaven: 37