Activiteiten

De vereniging organiseert (al dan niet in samenwerking met andere verenigingen) diverse activiteiten ten behoeve van de leden waarbij het soort lidmaatschap of aanvullende voorwaarde(n) bepalen aan welke activiteiten kan worden deelgenomen.

Dat geldt ook voor de service die wordt verleend, zoals het gebruik van diverse filatelistische hulpmiddelen, toegang tot de online Michel-catalogus, advies in geval van nalatenschap, etc.
Zie ook ‘Over ons’.

Weergaven: 41