Activiteiten – Nalatenschap

Het bestuur van Phila Hanze beoordeelt (ondersteund door een externe deskundige) desgevraagd de filatelistische nalatenschap van een (ex) lid. Er wordt tenminste een advies uitgebracht op de onderdelen ‘waarde van de verzameling’ alsmede ‘mogelijkheden en condities van verkoop van (een deel van) de verzameling’.

Het advies, waar vertrouwelijk mee wordt omgegaan, wordt schriftelijk uitgebracht (op verzoek mondeling). Er kunnen geen rechten aan worden ontleend; sprake is van een objectief en onpartijdig advies.

Ook niet-leden kunnen een advies over een verzameling opvragen bij het bestuur. Is sprake van een omvangrijke verzameling, dan wordt in onderling overleg afgesproken of en zo ja hoeveel kosten m.b.t. de waardebepaling en het advies m.b.t. verkoop of veilen in rekening worden gebracht. Advies over relatief kleine(re) overzichtelijke verzamelingen zijn gratis.

 

Weergaven: 20