Lidmaatschap

De vereniging kent drie soorten lidmaatschap: volledig lidmaatschap, digitaal lidmaatschap en donateur.

De dienstverlening verschilt van elkaar, wat ook tot uitdrukking komt in de jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap. Het overzicht geeft de verschillen in producten en dienstverlening aan. Een nadere invulling is te vinden onder het menu Activiteiten.

 

PHILA HANZE Volledig
lidmaatschap
Donateur en oud-leden Digitaal lidmaatschap
Jaarlijkse bijdrage € 25,- € 15,- € 10,-
Lidmaatschap opzegbaar voor 1 november per direct
geen restitutie
per direct
geen restitutie
Abonnement Maandblad Filatelie ja kostprijs nee nee
Ledenbijeenkomsten bijwonen Ja ja ja
Ruilen, handelen op ledenbijeenkomsten incl. stuiver boeken Ja ja ja
Ledenvergaderingen Ja, met stemrecht Ja, geen stemrecht nee
Michel catalogus Digitaal (online) onbeperkt gebruik onbeperkt gebruik voor € 5,- geen gebruik
Deelname workshops geen of incidentele bijbetaling gedeeltelijke bijbetaling bijbetaling op kostenbasis
indien plek
Lid SvF / KNBF ja nee nee
Toegang website volledig ledentoegang met inlogcode beperkte toegang met inlogcode beperkte toegang met inlogcode
Vraag en aanbod op website plaatsen  onbeperkt onbeperkt onbeperkt
Nieuwsbrieven digitaal via website
(bij uitzondering geprint of per mail)
digitaal via website digitaal via website
Advies / hulp bij nalatenschappen Ja ja ja
Gebruik / uitleen technische hulpmiddelen Ja nee nee
Rondzendingen Ja nee nee
Vraag en aanbod Ja ja ja
Taxatie Ja ja ja
Carpoolen (naar beurzen, veilingen) Ja ja, financiële bijdrage nee
Website advertenties Ja tegen betaling tegen betaling
Deelname PhilaHanze beurzen Ja tegen betaling tegen betaling

 

Weergaven: 29