Phila Hanze – Het bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen. Voorzitter Toon Kort, secretaris Jaap Weststeijn (secretaris@philahanze.nl) en penningmeester Peter van Krieken.
Het bestuur wordt bijgestaan door Jelle Berends (webmaster). Voor speciale activiteiten, worden werkgroepen ingesteld.

Toon Kort

Voorzitter

Weergaven: 0

Jaap Weststeijn

Secretaris

Weergaven: 0

Peter van Krieken

Penningmeester

Weergaven: 0

Weergaven: 85