Algemeen – Samenwerking – Postzegelvereniging Zevenaar

De Zevenaarse postzegelvereniging bestaat ruim 60 jaar en is nog steeds ‘alive and kicking’. PVZ heeft ongeveer 40 leden uit de directe omgeving die deelnemen aan ledenbijeenkomsten, rondzendverkeer en veilingen. Ook verzorgt de vereniging de afhandeling van filatelistische nalatenschappen en taxaties. De dozen met duizenden zegels (à 2 cent) zijn tot over de Zevenaarse grenzen bekend.

Voor nadere info: miekeinno@upcmail.nl.

Weergaven: 20